Maak bezwaar bij WOZ-verhoging

Maak bezwaar bij WOZ-verhogingElk jaar krijgt u bericht van uw gemeente dat de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand is gedaald of gestegen. Op de WOZ-waarde worden diverse belastingen gebaseerd, waaronder:

  • Gemeentebelastingen
  • Inkomstenbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Waterschapsbelasting
  • De OZB

Doordat de WOZ-waarde van uw huis zo veel invloed heeft op de belasting die u betaalt kan het u veel geld schelen om bezwaar bij WOZ-verhoging te maken. Dit kan u van enkele tientjes tot duizenden euro’s aan belasting schelen per jaar. Bezwaar bij WOZ-verhoging kan daarom lonen en het hoeft u slechts weinig of zelfs geen geld te kosten. Meer hierover leggen we u graag uit aan de hand van de website bezwaarmaker.

Bezwaar bij WOZ-verhoging via Bezwaarmaker.nl

Bezwaarmaker.nl is als specialist actief in de hele materie rondom de WOZ en OZB. Via Bezwaarmaker.nl kunt u bezwaar op de WOZ-verhoging maken en dat doet u aan de hand van een vijftal stappen. Allereerst kunt u op de website van Bezwaarmaker.nl lezen wat voor u de mogelijkheden zijn. Vervolgens meldt u zich eerst via de website aan, waarbij u aangeeft dat u bezwaar op de WOZ-verhoging wilt maken. U maakt hiervoor gebruik van het formulier dat op de website toegankelijk is en u kunt ervoor kiezen om het formulier online in te vullen of het per post aan Bezwaarmaker.nl te sturen. Het is belangrijk om u te realiseren dat u slechts zes weken de tijd heeft om uw bezwaar in te dienen. Heeft u zich aangemeld bij Bezwaarmaker.nl om bezwaar op uw WOZ-verhoging te maken, dan ontvangt u een formulier dat ondertekend dient te worden, om Bezwaarmaker.nl te machtigen en uit uw naam bezwaar te laten maken op de WOZ-waarde die voor uw huis of bedrijfspand is toegewezen. Stuur met dit formulier een kopie mee van de beschikking waarop de nieuwe WOZ-waarde staat vermeld. Zo heeft Bezwaarmaken.nl alle informatie voor handen om het bezwaar namens u in te dienen. In de deerde stap wordt vervolgens het bezwaar op de WOZ-verhoging opgesteld. Een dossier wordt aangemaakt, uw gegevens en argumenten zijn hiervoor leidend en u kunt zo het hele proces verder volgen. Vragen stellen staat daarbij vrij, dus u blijft aan de zijlijn betrokken bij het bezwaarproces. In de vierder stap wordt het bezwaar ingediend bij de gemeente waarin u woont en waarvan u de beschikking heeft ontvangen. Nu volgt een periode van afwachten en dat kan even duren. De gemeente heeft zelfs het recht om het gehele  jaar de tijd te nemen om een uitspraak te doen op uw bezwaar. Dit zal niet altijd zo lang duren, maar het is wel goed om dit te weten, zodat u er rekening mee kan houden dat het bezwaar op uw WOZ-verhoging enige tijd in beslag kan nemen. Bezwaarmaker.nl houdt dit voor u in de gaten en zo hoeft u niet steeds uzelf eraan te herinneren dat u in de gaten moeten houden of er al een beslissing is genomen door de gemeente. Bezwaarmaker.nl laat u weten wanneer de uitspraak bekend is, wat deze is en wat dit voor u kan betekenen.

Bent u het eens of niet?

Het kan in uw voordeel uitpakken om een bezwaar bij WOZ-verhoging in te dienen, maar het is ook heel goed mogelijk dat de uitspraak niet in uw voordeel is een dat u het hier niet mee eens bent. Er bestaat een mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Ook dit kan worden besproken met Bezwaarmaker.nl, zodat u weet deze procedure inhoudt. Het aantekenen van bezwaar en de beroepprocedure is voor particulieren gratis. Voor bedrijven worden kosten in rekening gebracht, maar die zijn te verwaarlozen met het voordeel dat het u kan opleveren. Ontdek het zelf bij Bezwaarmaker.nl.